Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Råd og utval

Råd og utval 2018-19

Foreldreråd:
Foreldrerådet skal hjelpe til med at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skapar eit godt barnehagemiljø.
Alle foreldra er med i foreldrerådet.

For 2018-19 er desse vald:

Leiar: Sara Fjågesund
Nestleiar/vara: Ane Flatland 

Samarbeidsutvalet:
Samarbeidsutvalet (SU) skal vere med på å drøfte barnehagen sitt innhald og fremme kontakt mellom barnehage og lokalsamfunn.
SU er sett saman av ein representant for foreldra, ein representant for dei tilsette, og ein representant for eigar, dvs. ein politikar frå Seljord kommune.
Styrar i barnehagen er skrivar.

SU i 2018-19 er:

Representant for foreldra: Sara Fjågesund. Leiar av SU
Vara: Ane Flatland
Representant for personalet: Parvin Molazem
Representant for eigar: Marita Byggstøyl Dyrland, SP
Vara: Asbjørn Storrusten, H 
Skrivar/styrar: Nina Merete H. Bakkåker
  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk