Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Råd og utval

Råd og utval 2018-19

Foreldreråd

Alle foreldra er medlemmer av foreldrerådet.
Foreldrerådet skal hjelpe til med å skape eit godt barnehagemiljø.

For 2018-19:

Leiar: Kristine Heimdal Kleiv
Nestleiar: Siv Omtveit Aasan

Samarbeidsutval, SU 

Samarbeidsutvalet skal vere med på å drøfte barnehagen sitt innhald og fremme kontakt mellom barnehage og lokalsamfunn.

For 2018-19:

Foreldrerepresentantar:
Kristine Heimdal Kleiv, leiar av SU og foreldrerådet
Siv Omtveit Aasan, nestleiar 

Representantar for personalet: Grete Natten og Cecilie Sollid Tveit

Eigarrepresentant:  Arild Johansen, AP. Vara: Beate Marie Dahl Eide, SP 

Skrivar: Styrar Heidi F. Haugerud

  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk