Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Samfunnsplanar

Samfunnsplanlegging

God samfunnsplanleggjing er å heile tida ha ein oppdatert kommuneplan – både areal- og samfunnsdel.

Ein god samfunnsplan legg opp strategien for korleis kommunen skal gjennomføre øvrige delar av utviklingsarbeidet sitt – det vil seie næringsutvikling, tilflyttings- og omdømmearbeid, stadutvikling og regionalt samarbeid.

På desse sidene vil vi leggje ut informasjon om kommunalt planarbeid, både overordna plan og på fagnivå. Du vil finne vedtekne planar og planar under arbeid med informasjon om høyringar, fristar m.m.

  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk