Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Kommuneplan-samfunnsdel

Seljord kommune har i kommuneplanen 2006-2021 vedteke slik overordna målsetjing: Seljord kommune skal vere eit samfunn i vekst og utvikling, som er bevisst kvalitetane sine og bruker dei for å styrkje lokalsamfunnet slik at kommunen blei ein endå betre stad å bu, arbeide og besøke.

I 2017 er det sett i gang ein prosess med samfunnsdelen til kommuneplanen for 2017-2027. Vi vil leggje ut informasjon og dokumentasjon av arbeidet nedanfor.

 Samfunnsdelen av Kommuneplanen 2017-29 - Planprosess Dato  Frist 
Handlingsprogram til samfunnsdelen av kommuneplan for perioden 2018-2021. Formannsskapets framlegg etter kommunestyrets vedtak 9.11.17. Offentleg høyring  09.11.17  01.12.17
Kafédialog - Formannsskapet og inviterte aktørar. Presentasjonen kan du sjå her Du kan sjå invitasjonen og oppsummeringa her 27.3.2017              
Kafédialog - Formannsskapet og inviterte aktørar. Presentasjonen kan du sjå her Du kan sjå invitasjonen og oppsummeringa her 28.3.2017   
Folkemøte om Samfunnsdelen av kommuneplanen. Tema Seljord i vekst. Granvin kulturhus kl 18.00-20.30. Presentasjonen kan du sjå her Du kan sjå oppsummeringa her      

18.04.17  
Folkemøte om Samfunnsdelen av kommuneplanen. Tema Det gode livsløp.  Aulaen på Seljord ungdomsskule kl 18.00-20.30. Presentasjonen kan du sjå her  Du kan sjå oppsummeringa her            

27.04.17  
Folkemøte om Samfunnsdelen av kommuneplanen. Tema Bærekraftige Seljord. Storstogo på Dyrskuplassen kl 18.00-20.30. Presentasjonen kan du sjå her  Du kan sjå oppsummeringa her              03.05.17  


Plan  Offentleg ettersyn  Vedtak 
Kommuneplan for Seljord kommune 2017 - 29. Samfunnsdelen. Høyringsutkast Frist 24.08.2017   
Kommuneplan Arealdel  Arealdel av kommuneplanen 2006-21    15.06.2006, sak 019/06
Kommuneplan Samfunnsdel 2017-29, endeleg - omslag     


 Gul bok - Handlingsdel med budsjett og økonomiplan      Offentleg ettersyn        Vedtak          
2019-2022     13.12.2018
2016-2019  17.12.2015                  
Årsmelding 2014    
Årsmelding 2015    
     Planar under arbeid      Varsel om oppstart      Planprogram   Offentleg ettersyn
     
       
  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk