Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Informasjon om skogbruksplanar

Informasjonsmøte på kommunehuset tysdag 26. januar kl 18.00

Takstutvalet for nye skogbruksplanar i Seljord og Kviteseid, som består av medlemmer frå skogeigarlaga, inviterer til informasjonsmøte vedr. nye skogbruksplanar.
Ein skogbruksplan er viktig for skogeigar i forvaltinga av eigedomen, og gjev eit detaljert og godt bilete av ressursane.
Oppdaterte planar er sentralt for å få ei så god forvalting som mogleg. 

Me anbefaler difor alle å nytte høvet til å bestille plan no.

Kostnaden for utarbeiding av plan kan dekkast over skogfond og gjer eigenandelen etter skatt låg. I tillegg løyver fylkesmannen 55 % tilskot til skogeigar.

Møt opp for informasjon om takstarbeidet, planproduktet, miljøregistrering og kostnader.

Vintergran
  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk