Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Høyring: Endring detaljregulering for E 134 Gvammen - Århus, parsell Århus

Endring detaljregulering for E 134 Gvammen - Århus, parsell Århus. Frist for innspel 29. mars 2016.

I tråd med plan- og bygningslova §12-10 leggast forslag til endring av detaljreguleringsplan for E 134 Gvammen - Århus, parsell Århus i Seljord kommune, ut til offentleg ettersyn. Føremålet med planendringa er å få til ein mest mogeleg trafikksikker overgang mellom ny og eksisterande veg. Reguleringsplanen ligger ute til offentleg ettersyn i perioden 12. februar 2016 - 29. mars. 2016. Reguleringsplankart, planomtale, føresegn finn ein her:

Innspel/merknader til planforslaget må sendast skriftleg innan 29. mars 2016 til:
Statens vegvesen -Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL eller med e-post til
firmapost-sor@veqvesen.no

Kopi av merknader sendast til:
Seljord kommune Brøløsvegen 13 A, 3840 Seljord eller med e-post til
post@seljord.kommune.no

  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk