Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Nesvegen 7 - offentleg ettersyn

Plan, miljø og teknisk utval i Seljord kommune har vedteke å leggje ut forslag til endring av reguleringsplan Seljord sentrum plankart II, Nesvegen 7 til offentleg ettersyn.

Føremålet med planen er å endre reguleringsføremålet frå bustad til område for offentleg føremål/institusjon og i tillegg auke utnyttingsgraden slik at ein kan leggje til rette for eit bukollektiv og dagaktivitetssenter for eldre og demente.

Planen ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 20.06.2016 til 05.08.2016.

  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk