Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Fv. 503 Nye Dyrland bru i Seljord kommune

Offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan Fv. 503 Nye Dyrland bru i Seljord kommune

Offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan. I samsvar med § 12-10 i plan- og bygningslova legg Statens vegvesen ut detaljreguleringsplan for fv. 503 Nye Dyrland bru. Hovudmålet med prosjektet er å bygge ny bru. Reguleringsplanen ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 12.07.2016 til 23.08.2016 i Seljord kommune, og hos Statens vegvesen avdeling Telemark. Planforslaget blei også lagt ut til offentlig ettersyn 25. august 2015, men dei hydrauliske berekningane medførte at det vart behov for endring på plassering av ny bru. Med bakgrunn i dette er brua nå planlagt nedstrøms side og eksisterande bru vil bli ståande.

Her finner du: Revidert planforslag for Dyrland bru Planomtale for detaljregulering for Dyrland bru Reguleringsføresegner for detaljregulering Fv 503 Nye Dyrland bru C501 Rapport - flom Rapport - flom rapport-flom-bilag ROS-analyse  Oversendelsesbrev Adresseliste Naturfaglig beskrivelse Dyrland bru  Geoteknisk rapport

Vi ber om synspunkt, innspel eller anna relevant opplysning innan 23.08.2016. Send det skriftleg til: Statens vegvesen Region sør Serviceboks 723, 4808 Arendal, eller firmapost-sor@vegvesen.no Har du spørsmål, kan du kontakte Solfrid Førland på telefon 976 88 969 (solfrid.forland@vegvesen.no)

Statens vegvesen
  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk