Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Renovest - renovasjon og slam

Lokal føresegn om renovasjon og slam for eigarkommunane i Renovest IKS skal endrast.
Frist for å kome med høyringsuttale er 31.08.2016

Endringane vert gjort av omsyn til naudsynte og lovpålagte tilpassingar til dei sentrale lovverka på området, med ref. til m.a; Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forureiningslova) samt Lov om helsetenesta i kommunane.

Høyringsperiode er sett til: 01.08.16–31.08.16  Høyringsuttale merkast «Endra lokal føresegn avfall/slam» og sendast skriftlig innan 31.08.2016 til Renovest IKS.

Renovest IKS, Ordalsvegen 63, 3850 Kviteseid
 

  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk