Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Handlingsprogram - høyring

Kommuneplanen sin handlingsdel med forslag til handlingsprogram 2017 – 2020, frist for innspel 05.12.16

Formannskapet fatta fylgjande vedtak 3.11.16, sak 87/16 "Kommuneplanen sin handlingsdel med forslag til handlingsprogram 2017 – 2020 vert lagt ut til offentleg ettersyn i 30 dagar. Endeleg handsaming og godkjenning skjer i samband med vedtak av budsjett og økonomiplan i kommunestyret 15.12.2016"

Handlingsprogrammet er lagt ut til offentleg ettersyn på kommunehuset, samt kommunens heimeside. 

Handlingsprogram 2017-2020 - høringsutkast

Tabell over naudstynt vedlikehald av kommunale bygg - vedlegg til handlingsprogram

Frist for innspel og merknader er 5.12.2016

Rådmannen

  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk