Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Beredskapsavtale

Seljord kommune og Seljord Røde kors har signera ei beredskapsavtale.

Avtala skal stimulere til samarbeid mellom Seljord kommune og Seljord Røde Kors i beredskapsarbeidet. Utgangspunktet for samarbeidet er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin visjon om eit trygt og robust samfunn der alle tek ansvar, og Røde Kors sitt oppdrag om å avdekke, hindre og lindre menneskeleg naud og lidingar.

Avtala mellom partane gjeld i fredstid og inkluderer samarbeid før, under og etter ekstraordinære hendingar.

I situasjonar der samarbeidet kjem i konflikt med pågåande redningsaksjonar eller oppdrag under leiing av Politiet/Hovudredningssentralen skal samarbeidet inkl. bruk av ressursar i Røde Kors, avklarast anten i kriseleiinga i kommunen eller i lokal redningssentral (LRS) avhengig av omfanget av den ekstraordinære hendinga. 

  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk