Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
: 26.01.2017Kontaktavdeling: Administrasjon Kontaktperson: Tone Bøhn

Barnehagesøknad 2017-18

Du kan no søke på barnehageplass for neste barnehageår - 2017-18. Søknadsskjema finn du på heimesida vår under "Skjema
Nytt barnehageår startar måndag 21.8.2017 for nye barn/endring av plassar.

  • Sentrumsbarnehagane: 2, 3, 4 og 5 dagars tilbod
  • Flatdal barnehage:        2, 3, 4 og 5 dagars tilbod
  • Åmotsdal barnehage:    2, 3, 4 og 5 dagars tilbod
Seljord kommune tek berre imot elektronisk søknad om plass/endring eller oppseiing av barnehageplass. Søknadsskjema finn du på kommunens heimeside under "Skjema"

Nytt barnehageår startar måndag 21.8.2017 for nye barn/endring av plass. Dei som alt har plass, har denne inntil dei søkjer om endring eller seier opp plassen.

Barn som fyller eitt år innan utgangen av november har rett til barnehageplass frå den månaden dei fyller eitt år. Retten gjeld berre viss det er søkt innan 1.mars til hovudopptaket.
Barn som fyller eitt år seinare enn november, og som ikkje får plass i hovudopptaket, vil bli sett opp søkjarliste og tildelt plass dersom det blir ledig plass i barnehagane.

Det blir tildelt ledige plassar ut frå retningslinene i Vedtekter for barnehagane i Seljord.   

Søknadsfrist 1. mars 2017.  Send søknad elektronisk  

NB! Det er viktig at du brukar søknadsskjemaet for 2017-18 for søknader som gjeld neste barnehageår.

Vinter i barnehage
  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk