Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Handlingsprogram til samfunnsdelen av kommuneplan 2018-21

Kommunestyret fatta fylgjande vedtak 9.11.17,sak 88/17:
"Kommunestyret vedtek å leggje formannskapet sitt framlegg til Samfunnsdelens handlingsprogram 2018-2021, ut til offentleg ettersyn jamfør PBL § 11.4. med dei endringar som vart vedteke av kommunestyret."

Handlingsprogrammet er lagt ut til offentleg ettersyn på kommunehuset, samt kommunens heimeside. Du finn heile dokumentet her

Frist for innspel og merknader er 1.12.2017.

Helsing

RådmannenAktivitetslabyrinten EventyrøyIllustrasjon av aktiviteslabyrinten på Eventyrøy - Adaptiv arkitektur Adaptiv arkitektur
  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk