Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Fem dagars skule 1.-4.klasse 2018-19

Kommunestyret fatta vedtak om fem dagar skule frå hausten 2018 i kommunestyremøte 14.12.2017. Organiseringa av den nye skuleveka for elevane i 1.-4. klasse frå hausten 2018 er no klar.
Saka vil bli drøfta i det kommunale foreldreutvalet 20.3.2014 og kommunestyret den 12.4.2018.
Saksframlegget vil vere tilgjengelege på kommunen sine heimesider om lag ei veke før møtet, 5.4.2018. Oppdaterte søknadsskjema til SFO vil bli lagt ut på heimesidene våre i god tid før søknadsfristen den 1.4.2018.

Vi ber føresette om å vente med å søke om plass eller endring av plass i SFO til dei nye søknadsskjema er klare. Vi legg dei ut så fort vi kan.

Vi har laga eit informasjonsskriv om den nye ordninga som du kan lese her. noko av informasjonen er ulik for Flatdal skule og Seljord barneskule då start og sluttidene er ulike for dei to ordningane.

  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk