Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Varsel om mogleg streik i bussnæringa

Varsel om mulig plassfratredelse/streik i bussnæringen 2018 og konsekvenser for skoleskyssen.Denne informasjonen blir og sendt som e-post til grunnskular og vidaregåande skular i Telemark.
Fredag 23.mars 2018 blei det brot i lønsforhandlingane mellom arbeidsgjevarorganisasjonane NHO og Spekter, og arbeidstakarorganisasjonane i LO og YS. Partane er kalt inn til mekling hos riksmeklaren, med meklingsfrist natt til førstkommande sundag.

Dersom meklinga ikkje fører fram innan fristen, har arbeidstakarorganisasjonane varsla at det kan bli streik frå 8.april 2018.

Det er førebels ikkje avklart kva for konsekvensar dette kan få for bussrutene i Telemark, men ved ein eventuell plassfratredelse/streik, kan skyssen med buss for grunnskuleelevar og elevar i videregåande skule falle bort. Skulane blir bedne om å informere elevane.  

Fylkeskommunen vil leggje ut informasjon på www.farte.no  når det er aktuelt. Seljord kommune vil og gje beskjed viss det blir endringar i skuleskyssen.

Les informasjonsskrivet frå Telemark Fylkeskommune her

  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk