Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Fem dagars skule er utsett

Kommunestyret fatta vedtak om å utsetje fem dagar skule for 1.-4.klasse til 2019/20. Dei bad også om at nytt prisregime for SFO ble utsett og handsama på nytt i og med budsjett 2019. Det inneber at de kan bruke same søknadsskjema for SFO som tidlegare, og at prisoppsettet frå vedtak i desember 2017 er gjeldande ut året.

Vedtak i Kommunestyret - 12.04.2018:

"Seljord kommune innfører fem dagers skule for elevane frå hausten 2019. Kostnader til skyss for elevane med skyssrett blir innarbeidd i budsjett 2019 og i økonomiplanperioden. Samrøystes vedteke."

De finn søknadsskjema på Skjemasidene våre. Søknadsfrist for ny plass og endringar er 27.april. Viss du har den plassen du ynskjer å ha neste år, treng du ikkje søke.

  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk