Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

180615 Reguleringsplan Dyrskuplassen Oppstart

Privat reguleringsplan for Dyrskuplassen, oppstartvarsel. Høyringsfrist er 15.august. Informasjonsmøte 26/6 kl. 18.

Utdrag frå varselbrevet:  

Med heimel i plan- og bygningsloven §12-3 og 12-8 og etter oppdrag frå tiltakshavar Seljordsutstillinga Dyrsku`n AS, blir det med dette varsla om oppstart av arbeid med detaljregulering for gnr/bnr 41/53 med fleire, på Dyrskuplassen i Seljord, Seljord kommune. Gjeldande reguleringsplan for Dyrskuplassen vedteken 01.06.1995 vert delvis erstatta av planforslaget.

Som eit ledd i planarbeidet blir det invitert  til eit ope informasjonsmøte i Dyrsku’n sine lokale tysdag 26. juni kl. 18.00

Her finn du fullstendig informasjon: 

Varselbrev

Vedlegg:
  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk