Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Reguleringsplan E134 Århus - Seljord. Oppstart

Statens vegvesen er i gang med å utarbeide detaljreguleringsplan for vidareføring av E134 frå Århus og ned mot Seljord. Vi ber med dette om innspel til planarbeidet.

Framdrift og frist for innspel:

Vi ber om at eventuelle innspel eller andre relevante opplysningar til planarbeidet blir sendt oss innan 06.07.2018.

Send det til oss skriftleg anten med vanleg post til Statens vegvesen, region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 Arendal eller med
e-post til firmapost-sor@vegvesen.no.

Kopi må sendast til Seljord kommune, Brøløsvegen 13 A, 3840 Seljord, eller til post@seljord.kommune.no

Plankart Århus Seljord
  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk