Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

180825 Rv36 Bukti

Statens vegvesen varslar oppstart av planarbeid for delar av Rv 36, parsell Bukti.

I varselbrevet heiter det m.a.:  Vi ber om at de sender synspunkt, innspel eller andre relevante opplysningar til oss innan 17.09.2018. Send det til oss skriftleg anten med vanleg post til Statens vegvesen region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 Arendal eller med e-post til firmapost-sor@vegvesen.no. Kopi sendast til Seljord kommune, Brøløsvegen 13A, 3840 Seljord, eventuelt til post@seljord.kommune.no.

 Dersom det ikkje er vesentlege merknader frå rørde partar og sektormyndigheiter blir det i samråd med Seljord kommune vurdert om endringa kan behandlast som mindre endring i samsvar med plan- og bygningslova § 12-14.


Les meir her

  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk