Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Samfunnsdelens handlingsprogram 2019-2022

Handlingsprogrammet er lagt ut til offentleg ettersyn på kommunehuset, samt kommunens heimeside. Frist for innspel og merknader er 3.12.2018

Kunngjering: Samfunnsdelens handlingsprogram 2019 – 2022

Kommunestyret fatta fylgjande vedtak 8.11.17, sak 69/18:

"Kommunestyret vedtek å leggje rådmannens framlegg til Samfunnsdelens handlingsprogram 2019 - 2022, ut til offentleg ettersyn jamfør PBL § 11.4, med fylgjande korrigeringar;

Mål 1.2 Strategi 1.2.1 nytt punkt: Leggje til rette for nye tomter til bustadbygging i heile kommunen gjennom romsleg praktisering av regelverket for frådeling av tomter der det kan ligge til rette for bustadbygging.

Mål 3.5 - Seljord skal vere kjent som ei grøn og berekraftig arrangements bygd. Endre til opprinneleg prioritering på 2019-2022."

Handlingsprogrammet er lagt ut til offentleg ettersyn på kommunehuset, samt kommunens heimeside. Frist for innspel og merknader er 3.12.2018

Rådmannen

  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk