Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Rullering kommuneplanens arealdel

Seljord kommune kunngjer ein forlenga frist for innspel til rullering av arealdelen. Ny frist 04.01.2019.

Det er viktig for kommunen å få innspel frå sine innbyggjarar på vern og eller ny bruk av areal. Seljord kommune oppmodar difor alle som har planar/tankar om viktige arealdisponeringar om at ta kontakt. For grunneigarar og andre som ynskjer å kome med innspel om endring av arealbruk, er det på siste side i planprogrammet vist kva for dokumentasjon som må fylgje innspelet. Skjema kan og lastas ned frå kommunen heimeside. Ta gjerne kontakt med administrasjon dersom det er ynskje om rettleiing eller meir informasjon.

Her finn du:  

Merknader og innspel til planprogrammet eller til sjølve planen sendast post@seljord.kommune.no eller Seljord kommune, Brøløsvegen 13A, 3840 Seljord innan 04.01.2019.  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk