Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Spørjetime i kommunestyret - informasjon om ordninga

I starten av alle kommunestyremøta, før møtet startar formelt, blir det sett av inntil 30 minutt til offentleg spørjetime.

Alle innbyggjarane i kommunen kan stille spørsmål. Ein kan levere inn spørsmåla skriftleg til ordføraren eller stille deit direkte i møtet.
Ved handsaming av spørsmål, kan berre spørsmålsstillaren og ordførar/den ordførar ber svare, få ordet.

Taletid for spørsmålsstillaren er avgrensa til 3 minutt. Ein kan be om ordet ein gong med taletid på inntil 2 minutt, for å stille eventuelt tilleggsspørsmål.
Ingen andre har høve til å få ordet eller ta del i handsaminga av spørsmålet. Det er ikkje høve til replikk.
Spørsmåla skal gjelde kommunale tilhøve. Spørsmåla skal ikkje gjelde saker som er til handsaming i møte.

Helsing rådmannen


  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk