Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Sommarjobb som sjukepleiar

LYST PÅ EIN SOMMAR I SELJORD KOMMUNE?
Då kan me tilby sentral, gratis bustad og abonnement på Sterke-Nils senteret, det lokale treningssenteret i bygda.
Me ynskjer deg som 3. års sjukepleiarstudent velkommen til å søkje sommarjobb i Seljord. Me treng vikarar til legevakt, heimesjukepleie og sjukeheim.

Me kan tilby eit godt fagmiljø, fokus på kvardagsrehabilitering og ei teneste me opplever at innbyggarane er nøgde med. Seljord er ein tettstad med om lag 3000 innbyggarar, og  er eit naturleg knutepunkt og handelssenter i Vest - Telemark. Fin natur, gode turmoglegheiter og mange festivalar på Dyrskuplassen, skaper liv og røre i bygda. Ser dette interessant ut kan du ta kontakt med avdelingsleiar i heimetenesta Sigrid Kleivi Berge på tlf.: 35058409,  avdelingsleiar ved legevakta Aud Jonskås på tlf.: 35065267, avdelingsleiar ved somatisk avdeling Elise Engesæter på tlf.: 35058420. Søk elektronisk via heimesida Søknadsfrist 13.4.2016.
Seljord kommune
  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk