Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Søknadsskjema - oppgåver du kan utføre sjølv

Alle kommunale skjema i alfabetisk rekkefylgje. Vi har lagt ut både elektroniske skjema og skjema i papirformat. Elektroniske skjema finn du der tittelen på skjemaet har strek under. Papirskjema finn du ved å trykke på pdf-ikonet. I nokre tilfelle kjem du direkte til informasjonsida når du trykker på lenka. Vi legg og ut lenker til sider der du kan utføre tenestene sjølv.

Det er vedteke ny personvernlov. På alle dei elektroniske skjema våre vil du bli beden om å samtykke i ei personvernerklæring før du avgir personopplysningar. Vi jobbar med å lage ei personvernerklæring i kommunen som gir opplysningar om all handtering av personopplysningar i kommunen.


Tenester du kan utføre sjølv 
Tinge legetime (og resept)
 Mineiendom
 eDialog
Skjema  pdf/Word 
 A  
 Avløysartilskot ved sjukdom i landbruket   
 B  
Barnehagesøknad: Det er viktig at du bruker søknadsskjema for rett barnehageår:  
 Barnehage søknad om plass, endring, byte av barnehage, oppseiing 2019-20. Gjeld for plass frå 19.8.2019.
 
 Barnehage - søknad om permisjon  
 Barnehage - elektronisk søknad om redusert foreldrebetaling  
 Barnehage - Skjema for å søke om redusert foreldrebetaling. Gjeld frå 1.8.17. Nynorsk  Adobe PDF
 Barnehage - Skjema for å søke om redusert foreldrebetaling. Gjeld frå 1.8.17. Bokmål  Adobe PDF
 Biblioteket - mine lån  
 Bygging av landbruksveg - søknad  
 Byggskjema - skjemaportal  
 D  
 Deling/justering av grunneigedom  Adobe PDF
 E  
 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eigedom mv. SLF-360  
 I  
 Individuell plan og koordinator - søknad   Adobe PDF
 Individuell plan - reservasjon  Adobe PDF
 K  
 Kommunal bustad - søknad  Adobe PDF
 Kommunal bustad - søknad på fleire språk    Seljord kommune
 Konsesjon på overtaking av fast eigedom etter konsesjonlova av 28. Søknad. SLF-359  
 Kontingentkasse - søknadsskjema. Støtte til deltaking i kulturaktivitetar  Adobe PDF
 Kulturmidlar Gjeld tilskot til drift, administrasjon, anlegg, løpepreparering av lag og organisasjonar  
 Kulturskulen - søknad  Les meir
 L  
 Ledige stillingar - elektronisk skjema   
 M  
 Miljødirektoratet - diverse skjema  
 Motorferdsel i utmark. Løyve til å køyre snøscooter i Seljord kommune - søknad Adobe PDF 
 P  
 Pleie- og omsorgstenester/psykisk helse - søknad  Adobe PDF
 S  
 Salgsbevilling for alkohol  
 SFO - søknad om plass og endring og oppseiing 2019-20. Søknadsfrist 1.april Adobe PDF 
 SFO - oppseiing Adobe PDF 
 Skjenkeløyve  
 Skjenke- og/eller serveringsløyve  
 Skule - innmelding  
 Skøyte  
 Spelemidlar til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg  
 Spesielle miljøtiltak i landbruket, SMIL - søknad  
 Søknad til DN om sau drept av fredet rovvilt  
 T  
 Tannbehandling - Søknad om gratis tannbehandling  Adobe PDF
 Tinglysing av eigedom - skjemaportal  
 Tilskot til bygging av landbruksveg - søknad  
 Tilskot til miljøtiltak i skog - søknad  
 U  
 Utsleppssøknad  Adobe PDF
 Utsleppsløyve for mindre avløpsanlegg  Adobe PDF
 Utvalde kulturlandskap  Adobe PDF
   
 V  
 Vaksenopplæring - Grunnskule - søknad  
 Vaksenopplæring - Spesialundervisning   
 Ø  
 Økonomisk rådgjeving /gjeldsrådgjeving - NAV  Adobe PDF  Word

  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk