Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
: 26.04.2016Kontaktavdeling: Teknisk avdeling Kontaktperson: Egil Birkrem

Bålreglar

Frå 1. januar 2016 er det endra reglar for bålbrenning. Mellom 15.april og 15.september er det forbode å gjere opp eld nær skog og i all anna utmark utan løyve frå kommunen.

Dei nye reglane i «Forskrift om brannforebygging» presiserer mellom anna at bålforbodet no gjeld i all utmark.

Kommunene kan gjennom lokal forskrift fråvike bålforbodet, dersom lokale tilhøve tilseir det.

Ved spesielt stor brannfare kan kommunene innføre forbod mot å gjere opp eld i bestemte område også utanfor tidsrommet 15. april – 15. september.

Det er tillete å gjere opp eld der det heilt sikkert ikkje kan medføre brann.

Ut frå regelverket er det viktig å gjere merksam på at  «å gjere opp eld» omfattar meir enn bålbrenning. Det omfattar t.d. bruk av engangsgrillar og andre bål- og peisinnretningar.

Oppsending av såkalla skylanterner og handtering av brannfarleg avfall er også omfatta av omgrepet.
Bålforbod
  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk