Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Økonomisk rådgjeving og gjeldsrådgjeving

Klarer du ikkje å betale rekningane dine og slit med å få pengane til å strekke til?
Har du problem med å betale gjeld?
Ta kontakt med NAV i kommunen og avtal eit møte. Dei kan gje deg økonomisk rådgjeving og gjeldsrådgjeving. Økonomisk rådgjeving er gratis.

Du kan få hjelp til å:

 • finne ut korleis du kan redusere utgiftene
 • vurdere moglegheiter for å auke inntektene
 • sette opp eit realistisk budsjett
 • få oversikt over rettigheiter og plikter i ein gjeldssituasjon
 • forhandle og gjere avtale med kreditorane
 • skrive søknad om gjeldsordning
 • kontakte namsmannen i utleggssaker  

For å best mogeleg oversikt over økonomien din og gje deg gode råd, treng vi dokumentasjon.

Søknadsskjema for økonomisk rådgjeving /gjeldsrådgjeving ligg på skjema-sida på nettsida til Seljord kommune

Til første møtet tek du med deg:

 • lønsslipp og trygdeytingar dei tre siste månadene
 • sjølvmelding og skatteoppgjer
 • kopi av husleigekontrakt eller betalingsoversikt på bustadlån
 • kopi av krav om faste utgifter som forsikringar, straum, barnehage, SFO osb.
 • kopiar av ubetalte rekningar, krav frå inkassobyrå, gjeld, lån og kredittgjeld
 • utleggsbegjæring frå namsmannen, eventuelt innkalling til forliksrådet  

Kontaktinformasjon:

NAV-kontoret er ope måndag, tysdag, torsdag og fredag frå klokka 0900-1500.

Telefonnummer 55 55 33 33.

Gjeldsrådgjevar i kommunen er Berit Valhovd e-post: berit.valhovd@nav.no

Kalkulator
 • Dyrsku'n
 • Møtestad Seljord
 • Ruteinfo Norge
 • Seljord og sogene
 • Ta Seljord i bruk
 • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk