Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
: 25.08.2017Kontaktavdeling: Helsesenteret Kontaktperson: Gunhild Kåsa Dehli

Helsestasjon

Helsestasjonen følgjer barn frå fødsel til skulealder og er eit kommunalt ansvar. Helsestasjonen gjer ein viktig jobb for førebygging og oppfølging av barn i potensielt vanskelege livssituasjonar, og samarbeidet med barnehage, fastlege og barnevern er verdfullt. På helsestasjonen får du tilbod om helseundersøking, barnevaksinasjonar, svangerskapskontroll, rådgjeving om helse, utvikling hos born, kosthald, osb.
Det blir lagt vekt på førebyggjande helsearbeid. Helsesystera kan òg komme på heimebesøk. Du kan og få reisevaksiner på helsestasjonen

Helseundersøking
  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk