Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
Sist endret: 22.09.2015Kontaktperson: Finn-Arild Bystrøm

Individ og samfunn

På desse sidene finn du informasjon som mellom anna er knytt til tema innbyggjarrettar, beredskap og tryggleik, og religion og samfunnsplanlegging.

Beredskapsvakt, tekniske tenester:  Telefon 907 00 749

Vakttider:

  • Måndag til fredag kl. 15.00-07.30 
  • Fredag kl. 15.00 til måndag kl. 07.30 (altså heile helga)

I beredskapssituasjonar har Seljord kommune ein kriseleiingsstab. I staben skal det sitje personar som i kraft av si stilling, politisk eller administrativt, har kunnskap og/eller myndigheit til å setje i verk tiltak raskt og effektivt.
Rådmann leier krisestaben.
Ordførar/varaordførar har plass i staben. Ordførar representerar høgste myndigheit for å taka avgjerder i høve til å kunne overskride budsjett i krisetilfelle.

Viktige kommunale aktørar i beredskapssamanheng er lege/helse.

I aktuelle kriser vil kriseleiinga samarbeide tett med t.d. Politi, Sivilforsvaret, Raude Krossen/Hjelpekorpset, Brann m.m.

Kommunalt kriseteam er ein del av kommunen sitt kriseapparat. Det kommunale kriseteamet består av leiar av psykisk helse, lege, lensmann, sokneprest/ungdomsprest, representant frå Barnevernsamarbeidet, og pedagogisk konsulent.
Kontakt med kriseteamet kan formidlast gjennom legevakt, politisentral, brannvesen og ambulansetenesta.

Viktige telefonar: 

Legevakt i Seljord: 35 05 00 05 / 116 117

Seljord/ Notodden legevaktsentral: 35 05 00 05/ 116 117

Seljord kommune, sentralbordet: 35 06 51 00

113 : AMBULANSE. Ved livstrugande tilstandar eller ulykker 

110: BRANN 

112: POLITI 

Konfliktrådet
  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk