Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
Sist endret: 20.10.2015Kontaktavdeling: Kultur og næring Kontaktperson: Britt Haugland

Bibliotek

Bibliotektilbod og -tenester

Biblioteket i sentrum er på flyttefot:

  • Siste opningsdag i gamle lokale på Nedrebøen er onsdag 15. november 2017
  • Fyrste opningsdag i nye lokale på Granvin kulturhus er måndag 22. januar 2018

Du kan i flytteperioden levere bøker i bokinnkastet i veggen på Nedrebøen, eller du kan levere i resepsjonen på kommunehuset.

Vil du låne, kan du bruke biblioteket i Flatdal:  Ope onsdagar 12-19.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Alle kommunar har eit folkebibliotektilbod, i Seljord finn du hovudbiblioteket på Brøløs og filial i Flatdal samfunnshus. 

Opningstider, kontaktinformasjon, lesetips og nytt frå biblioteket finn du på felles webportal for Vest-Telemarkbiblioteka.  Der kan du også fornye låna dine, logg inn med lånenummer og PIN-kode.

Biblioteket har som oppgåve å fremje opplysing, utdanning og anna kultuhttp://www.seljord.kommune.no/politikkrell verksemd.  Biblioteket er kunnskapsbank og møteplass og låner ut/formidlar bøker og andre medier. Verksemda er pålagd og regulert gjennom Lov om folkebibliotek.  Alle, dvs. born, ungdom, vaksne og institusjonar kan nytte biblioteket sine tenester.

For å låne treng du lånekort, det får du på biblioteket.  (Vi kan evnt. be om legitimasjon).  Born under skulealder låner på føresette sitt kort.  Som lånar må du følgje lånereglane ved biblioteket.  Dei  fleste bibliotektilboda og -tenestene er gratis. 

 

Biblioteket
  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk