Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
: 22.09.2015Kontaktavdeling: Kultur og næring Kontaktperson: Frid Berge

Næring og landbruk

Målet for næringsarbeidet i Seljord kommune er å tryggje og vidareutvikle eksisterande næringsliv og skape grobotn for nye verksemder.
Kommunen skal bidra til nyetablering, utvikling og «knoppskyting» innan næringsgreiner som kan styrke området ytterlegare.
Landbruksetaten har ansvar for forvaltningsoppgåver knytt til jordbruk, skogbruk, vilt og fiske, natur og miljøtiltak.

På denne sida finn du lenkjer til nyttig informasjon om desse store områda.


Ved spørsmål om næring generelt:  Kontakt næringssjef Asbjørn Storrusten, 917 96 785

Ved spørsmål om landbruk:  Kontakt landbruksrådgjevar Knut Olav Heddejord, 913 98 721

MAL FOR JORDLEIGEAVTALE

Næring pengar
  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk