Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Hukommelsesteamet

Hukommelsesteamet er eit gratis lågterskeltilbod til deg eller ein av dine næraste som opplever hukommelsesvanskar, språkvanskar, sviktande evne til å utføre daglegdagse aktivitetar og endringar i sosial veremåte.

Vi kan hjelpe med:

- Utredning av mental fungering i samarbeid med legen

- Kartlegging av trong for hjelp i heimen, avlastning, bu tilbod, hjelmemiddel mm.

- Støtte til pårørande med samtaler, heimebesøk

- Dagtilbod for personar med demens

- Rettleiing av pårørande og personale som har å gjere med personar med demens

Slik får du kontakt:

Du er velkommen til å ta direkte kontakt med oss, legen eller heimetenesten.  Du treng inga henvisning for å kontakte oss. Tenestekontoret kan vidareformidle kontakt ved behov.

Kontaktpersonar:

Kristin Aamot,  Avd.leiar Avd. for demente/ demenssjukepleiar. Tlf. 350 58424/40 90 65 24

Alice Garvik , Somatisk avdeling, geriatrisk sjukepleiar, tlf.  40 90 65 22

Torunn Reinstaul, Heimetenestene, Sjukepleiar, demenskontakt, tlf 95 89 10 03

Tenestekontoret v/Åse Bjåland, tlf. 350 58402


Varme hender
  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk