Kriseteam

Sist endret: 22.11.2016

Det kommunale kriseteamet består av leiar av psykisk helse, lege, lensmann, sokneprest/ungdomsprest, representant frå Barnevernsamarbeidet, og pedagogisk konsulent.
Kontakt med kriseteamet kan formidlast gjennom legevakt, politisentral, brannvesen og ambulansetenesta.

Viktige telefonar: 

  • Legevakt i Seljord: 35 05 00 05 / 116 117
  • Seljord kommune - sentralbordet: 350 65 100