Varsling om kritikkverdige tilhøve på arbeidsplassen

Sist endret: 15.06.2016

Arbeidstakarar har rett til å varsle på lik line med at arbeidsgjevarar har plikt til å leggje til rette for varsling.

Å varsle er å sei frå om kritikkverdige tilhøve på arbeidsplassen

Arbeidsmiljøloven §§ 2-4, 2-5 og 3-6 regulerer arbeidstaker sin rett til å varsle.

Innhaldet i lova skal bidra til å styrke den reelle ytringsfridomen i eit tilsetjingstilhøve.