Sist endret: 10.06.2016

Helsefagarbeidar-Frist 15.6.16

ID110 - 40% stilling som helsefagarbeidar - Fast - Steinmoen bu- og servicesenter

Det er ledig inntil 40 % stilling som helsefagarbeidar ved Steinmoen bu- og servicesenter i Åmotsdal. Steinmoen er organisert under heimetenestene i Seljord kommune.  Denne stillinga kan bli kombinera med leiarstillinga ID 109. Stillinga går arbeidstid på dagtid to dagar i veka. 

For meir informasjon kan ein ta kontakt med avdelingsleiar for heimesjukepleia, Sigrid Kleivi Berge, på telefon: 35058409/35058400.

Seljord kommune tek berre imot elektroniske søknadar. Søk elektronisk her

Søknadsfrist 15.6.2016.