Sist endret: 30.06.2016

Sjukepleiar helsesenteret. Frist 6.7.16

Det er ledig 10 % stilling som sjukepleiar ved Helsesenteret. ID 119.

Vi søker etter ein ansvarleg person som:

  • Har sjukepleiarfagleg utdanning
  • Jobbar strukturert
  • Personlege eigenskaper som evne til samarbeid, relasjonsskaping, fleksibilitet samt evne til målretta arbeid, sjølvstendig og i team vil bli vektlagt
  • Er serviceinstilt
  • Taklar stress på ein god måte
  • Gode norskkunnskapar og kommunikasjonsevner
  • Erfaring frå liknande arbeid er ein fordel. 

For ytterlegare informasjon kan ein ta kontakt med avdelingsleiar/kommuneoverlege, Elisabeth Swensen på tlf. 350 65250. 

Seljord kommune tek berre imot elektronisk søknad. Du finn det elektroniske søknadsskjemaet her  - ID119