Sist endret: 10.03.2017

Internutlysing: to ledige helgestillingar

Heddeli bu- og servicesenter

Heddeli bu- og servicesenter søker etter to personar som kan jobbe i turnus ved bustaden, med arbeid kvar tredje helg i hhv. 11,6 % og 13,62 % 

Kvalifikasjonar:
◦Ønskeleg med fagbrev innan helsefag
◦Erfaring frå arbeid innan helse og omsorg
◦Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Personlege eigenskapar vil bli vektlagd. Dei som blir tilsett må framlegg godkjend politiattest etter ny formulering i helse- og omsorgstenestlova.

For meir informasjon om stillingane kan ein ta kontakt med avdelingsleiar, Tove Dyrland, på tlf.: 41654468. 

Elektronisk søknadsskjema

Søknadssfrist 01.04.2017