Sist endret: 06.11.2017

For tida inga interne utlysingar

Det er pr dato inga interne utlysingar i kommunen.

Vi har vald å leggje annonsar for ledige interne stillingar på framsida av intranettet vårt. Men i rolege periodar når det ikkje blir annonsert noko nytt, blir det likevel alltid liggjande tre annonsar ute. Dette kan sjå litt rart ut, men vi klarar ikkje å fjerne dei siste før ei ny annonse kjem inn. Sjekk søknadsfrist på dei annonsane som ligg ute, så ser du om dei er aktuelle.