Sist endret: 21.12.2017

Interne utlysingar

Vi har vald å leggje annonsar for ledige interne stillingar på framsida av intranettet vårt. Men i rolege periodar når det ikkje blir annonsert noko nytt, blir det likevel alltid liggjande tre annonsar ute. Dette kan sjå litt rart ut, men vi klarar ikkje å fjerne dei siste før ei ny annonse kjem inn. Sjekk søknadsfrist på dei annonsane som ligg ute, så ser du om dei er aktuelle. Vi prøver å leggje sluttdato på annonsane, men det hender det glipper.