Sist endret: 12.02.2019

190212 ID246 Reinhaldar

Internutlysing reinhaldar 70%. Frist 24.02.19

70 % fast reinhaldar i Tussejuv barnehage er ledig frå 01.05.2019.

 • Dette er ei dagtidsstilling
 • Den som blir tilsett må vere samarbeidsorientert og kunne jobbe i team
 • Den som blir tilsett må verer villig til å jobbe ekstra ved behov

Vi ynskjer ein person som:

 • har fagbrev innan reinhaldsfag
  • Vere villig til å ta fagbrev
  • Relevant erfaring vil kunne kompensere for fagbrev
  • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • er fleksibel og tilpassingsdyktig

Personlege kvalifikasjonar, som nemnt over, vil bli vektlagd.

Dersom du har spørsmål til stillinga, kan du ta kontakt med styrar Gunhild Sundbø på. Tlf.: 350 65 180/45614600 eller reinhaldsleiar, Ingar Deilrind på tlf.: 91541624

Elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist 24.02.2019