Personalpolitikk

Sist endret: 18.04.2018

Oversyn over planar og retningsliner innanfor det personalpolitiske området

Dokument  Vedteke   Under arbeid
Personalpolitiske retningsliner Vedteke 2015   
Lønspolitiske retningsliner  Revidert 2014   
Plan for livsfasepolitikk  Vedteke 2015   
Retningsliner for introduksjon av nytilsette      
Retningsliner om sosial dumping     
Rutine for avklaring av ansvar ved innleige/kjøp av  arbeidskraft/bruk av vikarbyrå Vedteke i AMU 2012  
Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Seljord kommune Revidert av AMU april 2018   
Rutine for oppfylgjing av sjukemelde i Seljord kommune     
Delegasjonsreglement Revidert oktober 2016   
Strategisk kompetanseplan for Seljord kommune. Versjonsnummer 01 Desember 2017