Sist endret: 06.09.2018Kontaktavdeling: Administrasjon Kontaktperson: Ingeborg Nenseter Jensen

Personalskjema

Alle kommunale skjema innanfor personalområdet i alfabetisk rekkefylgje. Førebels har vi berre papirskjema, men vi håpar etter kvart å leggje inn elektroniske skjema. Elektroniske skjema finn du i så fall der tittelen på skjemaet har strek under. Papirskjema finn du ved å trykke på pdf- eller word-ikonet.

 Skjema                             pdf Word 
 Ansiennitetsmeldeskjema  Adobe PDF  Word 
 Eigenmelding ved sjukdom e.l.  Adobe PDF         Word
 Fråsegn om teieplikt for kommunalt tilsette  Adobe PDF  
 Fråversrapport - Revidert 2011  Adobe PDF  
 Føring av fleksitid  Adobe PDF  
 Innmelding av vikarar med variabel løn  Adobe PDF  Word
 Mellombels arbeidsavtale. Revidert 21.12.2016  Adobe PDF  Word
 Overføring av ferie / uttak av forskotsferie   Adobe PDF  
 Refusjon av utlegg  Adobe PDF  
 Søknad om permisjon  Adobe PDF  Word 
 Søknad om permisjon grunna svangerskap  Adobe PDF  Word
 Søknad om permisjon for tillitsvalde  Adobe PDF  Word
 Rammeavtale Ekstra-/vikararbeid etter tilkalling. (Tilkallingsvikar) Revidert 21.12.2016  Adobe PDF  Word
 Tilsettingsbrev. Revidert 21.12.2016  Adobe PDF  Word