Sist endret: 31.10.2016

Veiviser for boligsosial velferd

Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Helsedirektoratet, Husbanken og Kriminalomsorgsdirektoratet lanserer ny felles nettløysing for alle landets kommunar tysdag 1. november: www.veiviseren.no .
Veiviseren er ein digital verktøykasse for operativt og strategisk nivå i kommunane på det boligsosiale området. Den er resultatet av eit nytt og unikt samarbeid på tvers av velferdsetatane, og er ein rettleiar til den boligsosiale strategien Bolig for velferd. Den inneheld ein rettleiar, arbeidsprosesser, døme og erfaringar frå andre og ein digital kursmodul.

Vi  har lagt ut vedlagt tekst om Veiviseren og "teasarar".  Dei er utvikla på tema frå innhaldet i løysinga.

Sjå teaser om arbeidsprosessar her 

Sjå teaser med korleis du finn gode døme frå kommunar her

Du finn sida til Veiviseren her


Bolig for velferd