Sist endret: 13.02.2017

Ny rutine for søknad om pensjon i KLP

Frå 17.februar 2017 vil det bli innført ny rutine for søknad om pensjon frå KLP. Frå no skal tilsette sjølv søke pensjon via Min Side på klp.no.
Søknaden vil deretter kome fram på Kundesida hos kommunen for gjennomgang og godkjenning. Så blir den automatisk vidaresendt til KLP for handsaming.

KLP håpar den nye rutina vil lette arbeidshverdagen for personalavdelingane i kommunane, og samstundes gjere det enklare for tilsette å søke pensjon.


KLP tek gjerne imot spørsmål eller innspill til forbetringar i den nye søknadsrutinen. Kontakt KLP på telefon 05554 eller bruk kontaktskjemaet  kontaktskjema på klp.no.

 

Her kan du lese mer om den nye rutinen. Via denne artikkelen kan du også se alle sidene i den nye rutinen og få rettleiing.


Her kan du se både felta den tilsette må fylle ut, og dei arbeidsgjevar må gjennomgå før søknaden kan godkjennast. Du kan også komme direkte til veiledningen i den nye rutinen her.

 

Øvst i artikkelen om ny søknadsrutine på klp.no har KLP også lagt ved forslag til et oppslag for tilsette. Dette oppslaget ligg her, i tillegg bør det henge som oppslag på avdelingane.


KLP Pensjon