Sist endret: 07.03.2017

Ny bedriftshelseteneste

Frå 1.1.17 gjekk SAMT inn i Bedriftshelsen. Dei fleste av dei tilsette i SAMT blei med over, og firmaet har kontor både i Bø og på Dalen i regionen vår. Framleis manglar noko formalia, men alt er snart på plass.

Det blir truleg ikkje så mange endringar for oss som arbeidsplass, men bedriftshelsetenesta er no blitt ein del av eit større fagmiljø, og det kan vere positivt for oss. Du kan sjekke ut nettsida til Bedriftshelsen her