Sist endret: 09.03.2017

Endring i krav til politiattest

Det har skjedd ei viktig endring i krav til politiattest for tilsetting i helse- og omsorgssektoren. Det vil no vere krav om politiattest for alle som yter tenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, ikkje berre dei som yter tenester til barn eller personar med utviklingshemming.

Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 er endra frå 1. januar 2017.

Vi tek dette inn i våre tilsettingsmalar.

Les meir om dette på KS sine sider