Sist endret: 29.03.2017

Statens satsar for dekking av utgifter i samband med reiser

Gjeldande satsar for dekking av utgifter til kost og overnatting ved reiser innanlands blei endra frå 1.1.17. Satsane for køyring med eigen bil blei ikkje endra.

Du finn satsane på regjeringen.no. Lenke fin du her