Sist endret: 03.04.2017

Fristar i samband med løn

Det har kome inn ein del spørsmål rundt utbetaling av aprilløna. Løningsdato er 12. i kvar månad, og aprilløn blir utbetalt 12.april. Vi minner samstundes på nokre andre datoar rundt innlevering av timelister o.l.

Fristar i samband med lønskøyring er slik:

  • Den som attesterar skal levere til tilvisar innan den 2. kl.15.00 kvar månad
  • Tilvisar skal levere til løningskontoret seinast innan den 5. kl. 10.00 kvar månad
  • Som tidligare er det fint om de held fram med å sende inn fortløpande i løpet av heile månaden
  • Vi ber dykk levere inn kvar månad, ikkje samle opp for lengre tidsrom

Helsing Carine på Løn