Sist endret: 18.05.2017Kontaktavdeling: Administrasjon Kontaktperson: Ingeborg Nenseter Jensen

Ferietrekk ved stillingsendring

Personalavdelinga minnar om at dersom de har tilsette som skal endre stillingsprosent i løpet av sommaren, sluttar i jobb eller av annan grunn unntaksvis ikkje skal ha fullt ferietrekk i år, så må dette kome inn til Carine som skal effektuere løna for juni, dvs. innan 2.6 (pga. pinsa).
Reglane for slike unntak er strenge, så dette vil berre gjelde eit fåtal tilsette. Ta kontakt med Ingeborg Nenseter Jensen viss du lurar på noko.