Sist endret: 24.05.2017Kontaktavdeling: Økonomiavdeling Kontaktperson: Carine Sveinsson

Km på reiserekningar

Frå no og framover skal det ikkje vere desimalar på km på reiserekningane. Dette er fordi Agresso ikkje taklar dette når det er ein trekkpliktig og ein trekkfri del. Det fører til avvik i lønsavstemminga.


På grunn av systema må vi be dykk om ikkje bruk å desimaltal ved registrering av kilometer. Rund av til næraste heile tal. Har du spørsmål, ta kontakt med Carine Sveinsson, lønskonsulent