Sist endret: 09.08.2017

Løn før Dyrskun

12.september er i år etter Dyrsku'n.I Seljord kommune er septemberløna alltid blitt utbetalt til Dyrsku'n, det betyr at lønskøyringa for september blir framskunda.
Septemberløn blir i år utbetalt 8.september. For å få til det er Carine, lønskonsulenten vår, nøydd til å fremskunde fristene for innlevering.

De av dykk som tilviser får frist 1. september kl.13.00 (då kan de sende det med internposten).

Også overlet eg til tilviser å avtale med sin attesterar/avdelingsleiar og tilsette om deira innleveringsfrist.  

Frist for tilvising av GAT til septemberløn er 1.september kl. 15.00.

Har de spørsmål, ta kontakt med Carine Sveinsson, Lønskonsulent Seljord kommune Tlf 35 06 51 14